Pages Menu
Categories Menu

Strony www

Strony www

Strony www

W zakresie stron www wyróżnia się szereg rozmaitych rodzajów stron www. Są one niesamowicie szeroko podzielone, co wynika chociażby z charakteru tychże serwisów internetowych. Wśród modnych wariantów wydziela się na przykład wizytówki. Mają one formę reklamową. Kolejny rodzaj to foldery. Są to prezentacje w postaci multimedialnej. Wyróżniają się zwłaszcza bogatą oprawą graficzną. Nierzadko są one ciekawą alternatywą dla tych, którzy dotychczas korzystali z katalogów klasycznych. Wówczas dochodzi do redukcji kosztów. Serwisy są to następne strony www, a więc grupa stron, które są poświęcone z reguły jakiejś bazie wiedzy na przykład o podmiocie. Mają podstrony i są wartościowe z perspektywy merytorycznej. Jeszcze inna grupa to natomiast vortale czyli model szeroko dzisiaj rozpowszechniony w sieci.

Określa się ten rodzaj stron terminem portal wertykalny. Portale to najszerzej chyba występujący model strony www. Jest to po prostu portal horyzontalny, jaki jest swego rodzaju bramą wejściową. To portal informacyjny w swym charakterze. Nie musi mieć jednakże konkretnej tematyki tak jak przykładowo w vortalach.

Artykuł dzięki: